Druháci a třeťáci cestovali do PRAVĚKU :)

Žáci druhého a třetího ročníku se zúčastnili vzdělávacího projektového dne - CESTA DO PRAVĚKU.

Pravěkem žáky provázel pan Mgr. Milan Skalický, který pracuje jako hydrogeolog. Dětem představil sbírku zkamenělin, kostí a artefaktů po pralidech hodné přírodovědného muzea. 

Závěr programu byl obohacen o výrobu sádrového trilobita, kterého si děti odnesly na památku domů.

Všem dětem i paním učitelkám se progam velice líbil a CESTY DO PRAVĚKU si všichni společně užili.

Děkuji všem za krásný a zajímavý projekt.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy


 


 

Fotogalerie