Školní parlament zorganizoval sbírku: KRABICE OD BOT

KRABICE OD BOT

Proběhl dvanáctý ročník Krabice od bot, největší vánoční sbírky dárků v ČR pro děti ohrožené chudobou. Celorepubliková sbírka byla zahájena 21. listopadu a trvala do 4. prosince 2022, návazná finanční sbírka Krabice online běží nepřetržitě. Cílem bylo vybrat a následně rozdat 50 000 dárků, které pomohly chudým dětem prožít radost z vánoční nadílky.

Této sbírky se zúčastnila i naše škola. Darovali jsme 7 dárkových krabic. Byly převezeny do Šumperka na sběrné místo a byly předány do správných rukou. Do této sbírky se zapojily třídy 1., 4., 6.B, 7.A, 8.A, 9.A a 9.B.

Za školní parlament Stela a Káťa

Fotogalerie