Čert a Mikuláš u nás ve škole

 

MIKULÁŠ

Stejně jako minulé ročníky, tak i letošní mikulášská nadílka se nesla v duchu pohody, určité bázně a drobných sladkostí. Uhlíků se kvůli zdražování tuhých paliv rozdalo poskrovnu.

Oba závěrečné ročníky se na tradiční prosincové vybočení z rozvrhu náležitě připravily. Skoupily ošacení a doplňky snad z celého okolí a patřičně jim to slušelo. Jelikož se jedná o nejsilnější seskupení žáků na škole, tak mnozí nabyli dojmu, že čerti, andělé i Mikuláši se pohybují po celé škole a mění i ostatní žáky k obrazu svému. Mnohdy tomu tak vážně bylo.

Nadpřirozené bytosti se rozdělily do dvou větších skupin a po svých osách navštěvovaly jednotlivé ročníky, školku a dům pro seniory nevyjímaje. Navodily předvánoční atmosféru a v domě pro dříve narozené vyvolaly i nemalou nostalgii.

Vypíchly bychom ohleduplné chování devátých tříd i schopnost určité empatie. Děkujeme a předáváme žezlo.

p.uč. Haltmarová a Temňáková

Fotogalerie