Samet ve škole - celoškolní projekt žáků I. i II. stupně

Dne 18.11.2022 se žáci naší školy zúčastnili celoškolního projektu SAMET VE ŠKOLE.

Každá třída měla svůj zajímavý program, který byl zacílen na podporu principů demokracie, svobody a připomenutí 33. výročí zahájení SAMETOVÉ REVOLUCE a listopadových dnů roku 1989.

Každá třída se projektu uchopila dle svých zájmů, možností a podpory třídních učitelů. Žáci tvořili, vyráběli, aktivně pracovali v teamech, seznámili se s důležitými událostmi, aktéry, příběhy a svědectvími z listopadových dnů roku 1989.

Naši žáci vědí, že SVOBODA A DEMOKRACIE NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ.

Děkuji všem žákům i pedagogům za skvěle připravený celoškolní projekt SAMET VE ŠKOLE.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

Fotogalerie