DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče a milí žáci,

dne 3.6.2022 proběhl u nás ve škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Níže přikládám foto ze skvělé akce.

Rodiče, veřejnost i přátelé školy mohli vidět ukázkovou výuky v 1. a 2. ročníku - Anglický jazyk, zajímavé a rozmanité aktivity při výuce Zeměpisu - 6.ročník, Výtvarnou dílnu v 6. ročníku, ukázku výuky v rámci začlenění CLIL metody v 5.ročníku - Čtení s pohádkou a v 9.ročníku - výuku Matematiky.

Dále všichni zúčastnění mohli obdivovat módní přehlídku děvčat ze 7. a 8. ročníku, výrobu palačinek a dalších dobrot ve školní kuchyňce - žáci 6. a 8.ročníku a výstavu výrobků ze stavebnice MERKUR - 7.ročník.

Ve školních dílnách a v keramické dílně byly vystaveny úžasné výrobky našich žáků, které vyrobili v pracovních i technických činnostech a v kroužku keramiky.

Jako velké překvapení jsme u nás přivítali zástupce ze spolupracující VOŠ a SŠ Zábřeh, kteří sebou přivezli 2 elektromobily k prohlídce i ke svezení všech fanoušků moderních aut.

Velké díky patří všem žákům a pedagogům, kteří se aktivně podíleli na přípravě i realizaci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022.

Těšíme se v příštím školním roce opět na viděnou.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie