Informace o přijetí / nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení. O přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

-      zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí budovy,

-      na webových stránkách školy:  www.zsstity.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:

22.4.2022

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi v den zápisu.

 

                                                                                        

Ve Štítech dne 21.4.2022                            Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

 

DĚTI PŘIJATÉ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  PRO ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA:

096/2022-1

096/2022-2                       

096/2022-3         

096/2022-4                        

096/2022-5                 

096/2022-6                

096/2022-7  

096/2022-8         

096/2022-9         

096/2022-10                            

096/2022-11

096/2022-12

096/2022-13

096/2022-14

096/2022-15

096/2022-16

096/2022-17

096/2022-18

096/2022-26