Naše škola se zapojí do humanitární pomoci pro Ukrajinu

 

Pod záštitou školního parlamentu naší školy proběhne v době od 2.3.2022 do 9.3.2022 finanční sbírka na humanitární pomoc pro Ukrajinu.

Žáci mohou finančně přispět dle svého uvážení a možností. Třídní učitelé budou vybírat finanční příspěvky od žáků svých tříd POUZE V HOTOVOSTI.

Po ukončení finanční sbírky ve středu 9.3.2022 bude vybraná částka převedena na účet CHARITY ČESKÉ REPUBLIKY – POMOC PRO UKRAJINU.

O celkové částce budete informování na webu školy – HUMANITÁRNÍ POMOC PRO UKRAJINU.

Děkuji všem za podporu, pomoc a spolupráci.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy a zástupci školního parlamentu.