Screeningové testování žáků školy od pondělí 24.1.2022

Vážení rodiče,

dle nařízení MŠMT bude také v pondělí 24.1.2022 probíhat pravidelné testování všech žáků školy (testovat se budou i žáci po dokončeném očkování či po prodělané nemoci Covid-19) antigenními testy. Více info od MŠMT níže:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto: 

- s účinností od 3. 1. 2022 v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně první den příchodu dítěte do školy,

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí, případně první den příchodu dítěte do školy,

- nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

-v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Postup při samotném testování, typ antigenních testů, zpracování výsledků testování zůstal beze změny (viz www.zsstity.cz - ZŠ - Dokumenty - Informační dokumenty - Postup při zpracování výsledků testování, Manuál k testování).

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy