Screeningové testování žáků ZŠ v pondělí 13.12.2021

Vážení rodiče,

dle aktuálních info MŠMT, zhoršující se epidemiologická situace v ČR, směřuje také k povinnému testování žáků naší školy, které bude probíhat opět v pondělí 13.12.2021

Žáci budou testování 1.vyučovací hodinu samoodběrovými antigenními testy, stejnými jako na začátek září 2021. Více info k samotnému testování najdete na: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Netestují se pouze žáci s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci Covid - 19 nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst. Tito žáci musí předložit potvrzení OTN třídním učitelům před samotným testováním. Žáci mohou třídnímu učiteli předložit také Aplikaci Tečka, která pomocí QR kódů zobrazuje platné očkování a negativní testy (Ag i PCR).

Žáci, kteří již v září 2021 předložili potvrzení OTN, a toto potvrzení je stále aktuální a platné, tak již znovu potvrzení třídním učitelům předkládat nemusí.

Zákonní zástupci, kteří NESOUHLASÍ S TESTOVÁNÍM ŽÁKŮ musí informovat třídní učitele před samotným testováním (přes elektronický systém Bakaláři) a písemně vyjádřit svůj případný nesouhlas s testováním dítěte. Tito žáci, kteří nesplňují potvrzení OTN, ale zákonný zástupce nesouhlasí s testováním dítěte, se bude moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu VÝUKY a pobytu v budově školy, také ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků ve venkovních prostorech). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  Žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.  

Více info k testování žáků: www.zsstity.cz - ZŠ - DOKUMENTY - INFORMAČNÍ DOKUMENTY - Manuál MŠMT a Postup při zpracování výsledků testování.

Případné další dotazy posílejte na reditel@zsstity.cz nebo tel. 601 525 269

Děkuji Vám za Váš zodpovědný přístup a Vaši spolupráci.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy