Oznámení o změně výdeje jídel do jídlonosičů z důvodu rekonstrukce

OZNÁMENÍ PRO STRÁVNÍKY

Od června 2024 bude probíhat rekonstrukce v MŠ Štíty. Děti budou přemístěny do prostor družiny ZŠ Štíty. Jsme nuceni provést ZMĚNY VE VÝDEJI JÍDEL v naší školní jídelně

od 3.6. – 30. 6. 2024:

Výdej jídel do jídlonosičů POUZE pro CIZÍ STRÁVNÍKY A ŽÁKY ZŠ ŠTÍTY OSOBNĚ v jídelně:

      ZMĚNA: 10.00 – 10.30 hod                            13.05 – 13.15 hod

-----------------------------------------------------------------------------------

VÝDEJ JÍDEL DO JÍDLONOSIČŮ  POUZE pro DĚTI MŠ ŠTÍTY OSOBNĚ v JÍDELNĚ ZŠ ŠTÍTY:

ZMĚNA:

Výdej ranní svačiny:                             8.00  –   8.15 hod    

Výdej oběda do jídlonosičů:             10.00  – 10.30 hod   

Výdej odpolední svačiny:                  13.30  – 13.45 hod

Jídlonosiče řádně označené JMÉNEM a PŘÍJMENÍM STRÁVNÍKA můžete do 10.00 h vložit do skříňky před vstupem do jídelny ZŠ Štíty.

Děti MŠ Štíty se po dobu rekonstrukce budou stravovat v jídelně ZŠ Štíty. 

-----------------------------------------------------------------------------------

ZÁROVEŇ VÁS ŽÁDÁME DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH ZŠ ŠTÍTY. PROBÍHÁ OPRAVA STŘECHY A FASÁDY !!!

Omlouváme se všem strávníkům a děkujeme za pochopení.                                              

Smrčková – vedoucí ŠJ Štíty