PŘEPLATEK STRAVNÉHO pro děti MŠ i žáky ZŠ

 

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, školní jídelna,

                            Školní 98, 789 91 Štíty,  IČO: 60341793,   tel. 739 475 171                                                                      

Přeplatek stravného lze vyplatit strávníkovi (zákonnému zástupci) pouze na základě vyplněné žádosti o vrácení přeplatku (viz příloha).

Vyplněnou žádost odevzdejte učitelkám v MŠ a nebo přímo v kanceláři vedoucí ŠJ - NEJPOZDĚJI do 7. 7. 2023.

Přeplatek bude vrácen převodem na Vámi uvedený účet. Peníze nelze vrátit hotově. Nevyzvednuté přeplatky budou automaticky převedeny strávníkovi na úhradu stravy v novém školním roce 2023/2024.

      Strava pro děti MŠ Štíty v červenci a srpnu 2023:

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ ŠTÍTY:

před vyplněním žádosti o vrácení přeplatku upozorňuje na přihlášení stravy na oba prázdninové měsíce červenec + srpen 2023.

Již nyní je možné si stravu na oba prázdninové měsíce přihlásit.

Žádost odevzdejte v MŠ nebo v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději do 7. 7. 2023.

-          bude nahlašována rodiči přes www.strava.cz. Již nyní je umožněno stravu na prázdninové měsíce nahlašovat,

-          UPOZORŇUJEME RODIČE NA DOSTATEČNOU VÝŠI KONTA STRÁVNÍKA NA STRAVNÉ  NA ČERVENEC i SRPEN 2023 !!!!!!  Platby nebudou v prázdninových měsících účtovány z důvodu omezeného provozu v kanceláři vedoucí školní jídelny (řádná dovolená).

Školní kuchyně při ZŠ a MŠ Štíty bude uzavřena od 24. 7. - 4. 8. 2023. Začínáme vařit od 7. 8. 2023.

 Od 28. srpna 2023 si v kanceláři vedoucí ŠJ (od 7.00-12.00 h) můžete osobně vyzvednout potřebné informace k placení stravného na nový školní rok 2023/2024.

Zároveň bude zahájen prodej čipů pro nové žáky (cena 121,- Kč).  Je nutné zaplatit hotově v pokladně ŠJ.

 V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedoucí ŠJ Štíty na email: jaja.smrckova@seznam.cz a nebo na tel. 739 475 171.                                                                            

                                                                                                                Smrčková - vedoucí školní jídelny

 

 

Soubory