Upozornění pro rodiče k přihlašování a odhlašování oběda č.2

 

Upozornění pro rodiče !!!

Přihlašování a odhlašování oběda č. 2 je vždy ukončeno v pátek předchozího týdne do 12.30 hod.

V případě POUZE neplánované nepřítomnosti (nemoc, lékař atd.) žáka ZŠ Štíty ve škole je NUTNÉ kontaktovat vedoucí ŠJ o odhlášení oběda č. 2 na email: jaja.smrckova@seznam.cz nebo SMS zprávou na tel. 739 475 171.

Děkuji za spolupráci                                                  Jarmila Smrčková, vedoucí školní jídelny