Platby za stravné

Platby za stravné pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ+MŠ Štíty přijímáme  pouze bezhotovostně – jednorázový nebo trvalý příkaz z Vašeho účtu na účet ŠJ u ČS a.s.  –  19-1904042339/0800. Každý strávník bude mít od vedoucí ŠJ přidělený variabilní symbol, který musí být uveden u jednotlivých plateb !!! Platba musí být připsána na účet ŠJ předem do 25. dne předchozího měsíce.