VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL OD 1.11.2022

 

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY (platí pouze pro žáky ZŠ Štíty, zaměstnance, důchodce ZŠ a MŠ Štíty, cizí strávníky).

Od 1. 11. 2022 zavádíme ve školní jídelně výběr ze dvou druhů jídel,  

a to 2 x týdně (středa a čtvrtek).

Tuto možnost výběru budou mít pouze žáci ZŠ Štíty, zaměstnanci a důchodci ZŠ a MŠ Štíty, cizí strávníci.

Pokud si budete chtít objednat oběd č. 2 v následujícím týdnu, musíte tak učinit nejpozději V PÁTEK do 12.30 hod. POZDĚJŠÍ OBJEDNÁVKY NEBUDE SYSTÉM PŘIJÍMAT A NEBUDE MOŽNÉ JE MĚNIT ! Proto si obědy s dostatečným předstihem objednejte včas. Jídelníčky na následující týden budou vyvěšeny již v úterý.

Změnu lze provést:

- přes stravovací portál www.strava.cz,

- čipem přes přihlašovací terminál umístěný před vstupem do jídelny.

P O Z O R !

Pokud se na oběd č. 2 přihlásí méně než 10 strávníků, automaticky se oběd č. 2 ruší a bude se vařit pouze oběd č. 1 (tzn. všichni strávníci budou mít oběd č. 1).

 

                                                                               Smrčková, vedoucí ŠJ Štíty