Přihlášení obědů od 1.9.2022

Dobrý den, 

upozorňujeme naše strávníky, že při dostatečné výši konta strávníka (dítěte, žáka, zaměstnance ZŠ a MŠ Štíty, cizího strávníka) je možné si již nyní stravu nahlašovat na září i říjen 2022 (26. a 27. října 2022 jsou v ZŠ podzimní prázdniny):
– přes internet na www.strava.cz, číslo jídelny 3843, po přidělení přihlašovacích údajů (u vedoucí ŠJ), 
– SMS zprávou na tel. 739 475 171 (přihlašovat pouze v případě dostatečné výši konta strávníka), 
– osobně pomocí čipu – žáci a zaměstnanci ZŠ Štíty přes terminál umístěný v prostorách před vstupem do jídelny. 

Stravu si každý strávník - dítě, žák (zákonný zástupce), zaměstnanec ZŠ a MŠ Štíty) přihlašuje i odhlašuje INDIVIDUÁLNĚ SÁM, DEN PŘEDEM do 12.30 hod (pouze v pracovní dny). 

PLACENÍ STRAVNÉHO pouze bezhotovostně na účet ŠJ: 
- jednorázovým nebo trvalým příkazem k úhradě, 
- PŘEDEM do 25. dne v měsíci (příklad: do 25.9.2022 musí být platba připsána na účet ŠJ na stravné na celý měsíc říjen 2022), 
- VARIABILNÍ SYMBOL, který strávníkovi přidělí vedoucí školní jídelny, MUSÍ BÝT U PLATBY UVEDEN). 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí ŠJ na tel. 739 475 171 a nebo na email: jaja.smrckova@seznam.cz. Budeme se na Vás těšit a věříme, že budete našimi spokojenými strávníky. 

Smrčková-vedoucí ŠJ