ZMĚNA ÚPLATY V MŠ Z DŮVODU OMEZENÍ PROVOZU V OBDOBÍ OD 1.6. DO 31.8.2024

 

ZMĚNA ÚPLATY V MŠ Z DŮVODU OMEZENÍ PROVOZU V OBDOBÍ OD 1.6. DO 31.8.2024

Č.j.: ZŠMŠ/168/2024

Dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitelka školy, která rozhodla, že z důvodu oprav sociálních zařízení mateřské školy a zahájení omezeného provozu mateřské školy v prostorách školní družiny, mění výši úplaty v MŠ od 1.6.2024 do 31.8.2024 na výši 0,- Kč.

Tato změna se týká pouze dětí, které se nebudou ani jeden den v měsíci v daném období účastnit předškolního vzdělávání.

Dětem, které se budou alespoň jeden den v daném období účastnit předškolního vzdělávání, se výše úplaty nemění – za měsíc červen 2024 = 300,- Kč a za měsíc červenec bude úplata ponížena na částku 200,- Kč a úplata za měsíc srpen bude také ponížena na částku 200,- Kč.

V případě dotazů se obraťte na ředitelku školy:

Tel.: 601 525 269       e-mail: reditel@zsstity.cz

Ve Štítech dne 2. 5 2024                    Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Soubory