Přerušení provozu mateřské školy během letních prázdnin 2024

 

Přerušení provozu MŠ během letních prázdnin 2024

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, Školní 98, 789 91, Štíty

e-mail: reditel@zsstity.cz, tel: 583 440 166, 601 525 269

Č. j. ZŠMŠ/110/2024

Přerušení provozu mateřské školy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk stanovila podle § 3 odst.1 vyhlášky 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a novely dané vyhlášky č. 151/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozsah přerušení provozu mateřské školy v roce 2024 takto:

provoz mateřské školy bude přerušen v době

od 22. července do 9. srpna 2024.

Úplata za měsíc červenec bude ponížena na částku 200,- Kč a úplata za měsíc srpen bude také ponížena na částku 200,- Kč.

Vaše případné dotazy směřujte k ředitelce školy: reditel@zsstity.cz

Tel.: 601 525 269

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy