Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 

Č.j: ZŠMŠ/109/2024-1

Žadatelé o přijetí k předškolnímu vzdělávání dodají tyto dokumenty:

-        žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

-        evidenční list

-       rodný list (prostá kopie)

-        potvrzení od dětského lékaře (doložení řádného očkování dítěte)

Žádost o přijetí a evidenční list je možné si stáhnout z našich webových stránek – www.zsstity.cz - MŠ - Dokumenty – Zápis do MŠ.

Zde jsou také umístěna KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025.

Pokud nemáte možnost elektronické dokumenty vytisknout, tak je pouze vyplňte, zašlete emailem na adresu ms@zsstity.cz. Tady je vytiskneme a Vy je přijdete osobně podepsat. Je také možné si formuláře vyzvednout v papírové podobě v mateřské škole.

Všechny vyplněné a podepsané dokumenty doručte do školy v termínu od 6. do 10. 5. 2024 (možno doručit do MŠ – kancelář školy či do ZŠ – kancelář ředitelky školy).

Pokud máte zřízenou datovou schránku, můžete je zaslat přes ni na naši datovou schránku zscha2h, pokud máte zřízen digitální podpis, je možné vše zaslat s tímto podpisem elektronicky na emailovou adresu reditel@zsstity.cz.

Pokud potřebujete ohledně zápisu k předškolnímu vzdělávání s něčím poradit a pomoci kontaktujte paní zástupkyni pro předškolní vzdělávání ms@zsstity.cz či ředitelku školy reditel@zsstity.cz

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vám bude zasláno do 31.5.2024.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději do 31.8. 2024, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. 

          Předpokládaný počet přijatých dětí je 20.

 Ve Štítech dne 13.3.2024                        Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/22 - Oficiální stránka MŠ Šatov

Soubory