Seznam přijatých dětí do 1.ročníku pro školní rok 2023/2024

 

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení. O přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno doporučeně poštou, obdržíte ho u paní zástupkyně pro předškolní vzdělávání v týdnu od pondělí 24.4.2023.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

-      zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí budovy,

-      na webových stránkách školy:  www.zsstity.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:

18.4.2023 

V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi v mateřské škole.

                                                                    

Ve Štítech dne 17.4.2023                           Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

DĚTI PŘIJATÉ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

  

REGISTRAČNÍ ČÍSLA:

080/2023-1                                                                          080/2023-17            

080/2023-2                                                                          080/2023-18                        

080/2023-3                                                                          080/2023-19                        

080/2023-4                                                                          080/2023-20                        

080/2023-5                                                                          080/2023-21                        

080/2023-6                                                                          080/2023-22                        

080/2023-7                                                                          080/2023-23                        

080/2023-8                                                                          080/2023-24            

080/2023-9              

080/2023-10            

080/2023-11            

080/2023-12            

080/2023-13            

080/2023-14            

080/2023-15            

080/2023-16