Přerušení provozu MŠ během letních prázdnin a stanovení úplaty v MŠ pro školní rok 2023/2024

 

Přerušení provozu MŠ během letních prázdnin a stanovení úplaty v MŠ pro školní rok 2023/2024

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, Školní 98, 789 91, Štíty

e-mail: reditel@zsstity.cz, tel: 583 440 166, 601 525 269

Č. j. ZŠMŠ/103/2023

Přerušení provozu mateřské školy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk stanovila podle § 3 odst.1 vyhlášky 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a novely dané vyhlášky č. 151/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozsah přerušení provozu mateřské školy v roce 2023 takto:

provoz mateřské školy bude přerušen v době

od 24. července do 4. srpna 2023. 

Úplata za měsíc červenec bude snížena o jeden den a stanovená částka bude 237,- Kč, měsíc srpen zůstane beze změny (250,- Kč) z důvodu přerušení provozu mateřské školy, která není delší než 5 dnů v měsíci.

MĚSÍČNÍ ÚPLATA NA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Č. j. ZŠMŠ/102/2023

Stanovení měsíční úplaty na školní rok 2023/2024 = 300,- Kč

 

Výpočet úplaty byl proveden na základě:

§ 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

§ 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

- nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce

Vaše případné dotazy směřujte k ředitelce školy: reditel@zsstity.cz    

 

Tel.: 601 525 269

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy