Informace k zápisu do mateřské školy 2023/2024

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

Č.j: ZŠMŠ/081/2023-1

Žadatelé o přijetí k předškolnímu vzdělávání dodají tyto dokumenty:

-        žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

-        zápisní lístek do mateřské školy

-        rodný list (prostá kopie)

-        potvrzení od dětského lékaře (doložení řádného očkování dítěte)

Žádost o přijetí a zápisní lístek je možné si stáhnout z našich webových stránek – www.zsstity.cz - MŠ - Dokumenty - Ostatní.

Zde jsou také umístěna KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.

Pokud nemáte možnost elektronické dokumenty vytisknout, tak je pouze vyplňte, zašlete emailem na adresu ms@zsstity.cz. Tady je vytiskneme a Vy je přijdete osobně podepsat. Je také možné si formuláře vyzvednout v papírové podobě v mateřské škole.

Všechny vyplněné a podepsané dokumenty doručte do školy v termínu od 2. do 3. 5. 2023 (možno doručit do MŠ – kancelář školy či do ZŠ – kancelář ředitelky školy). Pokud máte zřízenou datovou schránku, můžete je zaslat přes ni na naši datovou schránku zscha2h, pokud máte zřízen digitální podpis, je možné vše zaslat s tímto podpisem elektronicky na emailovou adresu reditel@zsstity.cz.

Zápis bude v letošním roce probíhat také formou prezenční a můžete se ve dnech 2. a 3.5. 2023 v době od 15:00 do 17:30 hod dostavit i s dítětem ke krátkému motivačnímu

setkání, kde budete seznámeni s chodem a režimem MŠ a budou Vám zodpovězeny všechny Vaše dotazy.

Pokud potřebujete ohledně zápisu k předškolnímu vzdělávání s něčím poradit a pomoci kontaktujte paní zástupkyni pro předškolní vzdělávání ms@zsstity.cz či ředitelku školy reditel@zsstity.cz

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vám bude zasláno do 26.5.2023.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději do 31.8. 2023, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. 

          Předpokládaný počet přijatých dětí je 20.

 Ve Štítech dne 1.3.2023                        Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Oficiální stránky města Hranice - Zápis dětí do mateřské školy pro školní  rok 2021/2022