Přerušení provozu MŠ během letních prázdnin a stanovení úplaty v MŠ pro školní rok 2022/2023

 

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, Školní 98, 789 91, Štíty

e-mail: reditel@zsstity.cz, tel: 583 440 166, 601 525 269                                                                                      

Č. j. ZŠMŠ/168/2022

Přerušení provozu mateřské školy

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk stanovila podle § 3 odst.1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a novely dané vyhlášky č. 151/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozsah přerušení provozu mateřské školy v roce 2022 takto:

provoz mateřské školy bude přerušen v době

od 25. července do 5. srpna 2022.

Úplata za měsíc červenec i srpen 2022 zůstane beze změny (170 Kč) z důvodu přerušení provozu mateřské školy, která není delší než 5 dnů v měsíci.

MĚSÍČNÍ ÚPLATA NA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023                       

Č. j. ZŠMŠ/169/2022

Stanovení měsíční úplaty na školní rok 2022/2023 =  250,- Kč

Výpočet úplaty byl proveden na základě:

§ 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

§ 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

- počet dětí rozhodných pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých ke vzdělávání dle statistického výkazu (S 1-01) tj. výkony k 30.9.2020 a výkony k 30.9.2021

- nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce

Vaše případné dotazy směřujte k ředitelce školy: reditel@zsstity.cz    Tel.: 601 525 269

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy