Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Č.j: ZŠMŠ/136/2022

Žadatelé o přijetí k předškolnímu vzdělávání dodají tyto dokumenty:

-        žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

-        zápisní lístek do mateřské školy

-        rodný list (prostá kopie)

-        potvrzení od dětského lékaře (doložení řádného očkování dítěte)

Žádost o přijetí a zápisní lístek je možné si stáhnout z našich webových stránek – www.zsstity.cz - MŠ - Dokumenty - Ostatní. Zde jsou také umístěna KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023.

Pokud nemáte možnost elektronické dokumenty vytisknout, tak je pouze vyplňte, zašlete emailem na adresu ms@zsstity.cz. Tady je vytiskneme a vy je přijdete osobně podepsat. Je také možné si formuláře vyzvednout v papírové podobě v mateřské škole.

Všechny vyplněné a podepsané dokumenty doručte do školy v termínu od 2. do 6. května 2022 (možno doručit do MŠ – kancelář školy či do ZŠ – kancelář ředitelky školy). Pokud máte zřízenou datovou schránku, můžete je zaslat přes ni na naši datovou schránku zscha2h, pokud máte zřízen digitální podpis, je možné vše zaslat s tímto podpisem elektronicky na emailovou adresu reditel@zsstity.cz.

Pokud potřebujete ohledně zápisu k předškolnímu vzdělávání s něčím poradit, pomoci kontaktujte vedoucí učitelku MŠ ms@zsstity.cz či ředitelku školy reditel@zsstity.cz.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vám bude zasláno do 27.5.2022.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději do konce srpna 2022, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. 

          Předpokládaný počet přijatých dětí je 15.

           Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy