Volání jara

První slunečné dny děti přivítaly nejen básničkami, ale i procházkou do okolí MŠ a snažily se posbírat odpadky. Po dokončení plánovaného úseku děti pyšně vše odnesly do popelnice a po té vyrazily do přírody stavět domečky pro skřítky :-)