Projektový den mimo MŠ - exkurze na dětském oddělení v nemocnici Šumperk