Pasování předškoláčků na školáky

Ve středu 16.6. byla v MŠ pořádána zahradní slavnost, při které bylo nejdůležitější slavnostně pasovat naše předškoláčky na budoucí prvňáčky základní školy. Děti si pro své mladší kamarády připravily básničky a taneček, aby všem ukázaly, že jsou již připravení a že vše zvládnou. Paní ředitelka děti symbolicky pasovala na školáky a třídní paní učitelky dětem popřály hodně štěstí na další cestě v ZŠ.  Následovala diskotéka a  oslava plná dobrot a šampaňského.