Logohrátky Slávka Boury v MŠ 21.2.2023

Základní škola a mateřská škola zprostředkovala a uhradila dětem zábavný pořad pod názvem LOGOHRÁTKY SLÁVKA BOURY, který byl zaměřen na rozvoj slovní zásoby a motoriky mluvidel s prvky kreativity a logického myšlení.  Děti si tento pořad velmi užívaly, po celou dobu se zapojovaly a s radostí spolupracovaly.