Badatelský kroužek v akci

BADATELÉ V AKCI :)

Účastnící badatelského kroužku, a často i žáci hosté, si pod vedením paní učitelky Ing. Hany Vícencové a za vydatné pomoci paní učitelky Mgr. Marcely Hřebíčkové a Veroniky Tomaškové skvěle užili BADATELSKÝ VÝJEZD do Písařova a také bádání v historii Štítů a návštěvy IC Štíty.

Všichni žáci pracovali aktivně a nebáli se ani během stezky odvahy :)

Děkuji všem a těším se na další super akce našeho akčního badatelského kroužku.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie