Seznamovák s přespáním ve škole žáků 6.ročníku :)

 

I v letošním školním roce byl pro šesťáky zrealizován adaptační seznamovací pobyt s přespáním ve škole. Vše v režii třídních učitelek p. uč. Haltmarové a p.uč. Chládkové a lektroů Sdružení D Olomouc.

Veškeré aktivity (indoor i outdoor) proběhly perfektně a šesťáci si jejich seznamovák skvěle užili :)

Poděkování patří i jejich třídním učitelkám a lektorům Sdružení D.

Děkuji všem za skvělou a vydařenou akci.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie