DIGITALIZACE u nás ve škole - malí i velcí, všichni rozvíjí své digitální kompetence

Vážení rodiče,

níže přikládám foto z aktivit, kterým se naši žáci I. i II.stupně věnují v rámci rozvoje svých digitálních kompetencí za použití nových digitálních pomůcek 3D pera, 3D tiskárny, robotické stavebnice.

Děkuji p.uč. Kissové, která se žákům aktivně věnuje a rozvíjí nejen jejich ICT a digitální myšlení, ale také tvořivost, logické myšlení a kreativitu.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie