Druháčci zazpívali koledy na Mikuláše

Milí druháčci,

moc děkuji za Vaše krásné vánoční vystoupení na Mikuláše na hřišti ve středu 7.12.2022. Poděkování patří i milé kolegyni p.uč. Janě Faltusové, která celé vystoupení skvěle připravila a panu kolegovi p.uč. Janu Baslerovi, který děti doprovodil hrou na akordeon.

Těšíme se na Vaše vystoupení na vánočním setkání s rodiči.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie