ŠKOLNÍ PARLAMENT 2022/2023

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

V pátek 30. září 2022 byli slavnostně jmenováni členové školního parlamentu z řad žáků. Od čtvrté třídy si mohou nejzodpovědnější a nejvýřečnější žáci brousit zuby na pozici, která dokáže změnit mnohé. Z každé třídy získá křeslo jeden kandidát, ti se pak podílí na rozhodnutích o chodu školy. Oficiální jmenování proběhlo v ředitelně za přítomnosti zástupců jednotlivých tříd. Následoval projev paní ředitelky a předáním smluv. S vedením školy si pak „parlamenťáci“ mohli přiťuknout a všichni společně začali nové volební období společnou fotkou.

Žákovský parlament slouží k užšímu zapojení žáků do chodu školy, parlament předkládá schválené návrhy na změny a vylepšení každodenního života žáků paní ředitelce, zapojuje se do veřejně prospěšných akcí a plánuje některé školní aktivity. Blahopřejeme členům letošního žákovského parlamentu a přejeme jim mnoho energie, trpělivosti a dobrých přátelství.

Mgr. Kateřina Krňávková, zástupce ředitelky školy a vedoucí školního parlamentu

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

4. třída – Anna Kubištová

5. třída – Amálie Pecháčková

6.A – Jiří Hájek

6.B – Gita Haasová

7.A – Jakub Křupka

7.B – Adam Bílý

8.A – Lucie Davidová

8.B – Tomáš Cygrýd

9.A – Kateřina Valentová

9.B – Stela Winklerová

Fotogalerie