Změny cen stravování ve školní jídelně od 1.3.2023

 

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, školní jídelna, Školní 98, 789 91 Štíty

 

Vážení strávníci, zákonní zástupci žáků,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, které se týkají stravování v naší školní jídelně. Z důvodu rostoucích vstupních cen potravin a na základě Vyhlášky č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje finanční limity pro nákup potravin, dojde od 1. 3. 2023 ke zvýšení cen stravného. 
Tato situace nás velice mrzí, ale vývoj cen potravin má za následek, že již nelze zajistit za stávající ceny plnohodnotné stravování.

 Nové ceny stravného:
MŠ 3-6 let:    přesnídávka:  13 Kč          oběd: 29 Kč      svačina: 12 Kč         celodenní stravné:  54 Kč 
MŠ 7-10 let:  přesnídávka:  15 Kč          oběd: 39 Kč      svačina: 13 Kč         celodenní stravné:  67 Kč 

žáci ZŠ 7-10 let:            oběd:  34 Kč 
žáci ZŠ 11-14 let:          oběd:  39 Kč 
žáci ZŠ 15 a více let:    oběd:  43 Kč 
Cizí strávníci:                oběd:  94 Kč 

Doplatek za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti dítěte/žáka ZŠ a MŠ Štíty ve škole bude 48 Kč za 1 oběd. 
                                                                                         

 Smrčková, vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Štíty                                                                                                                                    

tel.739 475 171                                                                                                                                     

e-mail: jaja.smrckova@seznam.cz