Seznam přijatých dětí do MŠ - předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:  

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk  

od školního roku 2023/2024

u dětí s registračními čísly: 

081/2023-1         

081/2023-2         

081/2023-3

081/2023-4

081/2023-5

081/2023-6

081/2023-7

081/2023-8

081/2023-9

081/2023-10

081/2023-11

081/2023-12

081/2023-13

081/2023-14

081/2023-15

081/2023-16

081/2023-17

081/2023-18

081/2023-19                                            

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné do 29.5.2023 v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hod v kanceláři ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk. 

POUČENÍ: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Ve Štítech dne 14.5.2023                    Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy