Jídelníček 18.7. – 22.7. 2016

Jídelníček 18.7. – 22.7. 2016

Jídelníček 11. 7. – 15. 7. 2016

Jídelníček 11. 7. – 15. 7. 2016

Loučení s předškoláky

Koncem
června proběhlo na zahradě mateřské školy poslední setkání rodičů, dětí a učitelů u příležitosti loučení s předškoláčky.  Skupinka dětí, které v září usednou do školních lavic první třídy, se rozloučilo s mateřskou školkou pásmem básniček a tanečků. Nechybělo ani slavnostní pasování, kdy pan ředitel ZŠ a MŠ symbolicky pasoval každého předškoláka na žáka Základní školy a popřál mu mnoho úspěchů.  Děti se usmívaly a z mateřské školy odcházely ve stejných tričkách, s pastelkami a pěknou knihou na památku. Nezbývá nám, než popřát budoucím prvňáčkům hodně štěstí a spoustu jedniček do žákovské knížky.

DSC_0239 DSC_0243 DSC_0246 DSC_0247 DSC_0248 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0252 DSC_0253 DSC_0255 DSC_0259 DSC_0264 DSC_0265 DSC_0269 DSC_0270

Jídelníček 27.6. – 1.7.2016

Jídelníček 27.6. – 1.7.2016

Výlet 8., 9. ročníku do lanového centra v Olomouci

Výlet 8., 9. ročníku do lanového centra v Olomouci

20160622_115646 20160622_115532 20160622_115239 20160622_115137 20160622_115108 20160622_115015 20160622_115004 20160622_114939 20160622_114641 20160622_114410 20160622_113540 20160622_113214 20160622_113313 20160622_113356 20160622_113503 20160622_113100 20160622_112740 20160622_111759 20160622_111623 20160622_110222 20160622_110237 20160622_110407 20160622_110438 20160622_110023 20160622_105735 20160622_105730 20160622_105645 20160622_105258 20160622_105507 20160622_105558 20160622_105609 20160622_105248 20160622_105241 20160622_105223 20160622_105212 20160622_105208 20160622_105046 20160622_105027 20160622_105005 20160622_102855 20160622_102909 20160622_103627 20160622_105000 20160622_102831 20160622_102601 20160622_102429 20160622_102417 20160622_101113 20160622_101456 20160622_102247 20160622_102321 20160622_100955 20160622_100910 20160622_122222 20160622_122214 20160622_122207 20160622_121814 20160622_121531 20160622_121006 20160622_120701 20160622_120634 20160622_120009 20160622_115912 20160622_100845 20160622_100832

Oslavy 90 let základní školy

Oslava 90. výročí naší školy

Slavnostní den k 90. výročí se povedl. Prostory školy a připravené expozice si prohlédlo velké množství návštěvníků a často se i aktivně účastnili dopoledního a odpoledního programu. Tradičně velký ohlas měla výstava keramiky, velký zájem také vzbudila přehlídka výrobků technického vzdělávání.  Po většinu dopoledne bylo plno na tvořivých dílnách ve třídách I. stupně, mnoho diváků měly obě módní přehlídky. Své diváky měly též odpolední ukázky vyučovacích hodin různých předmětů. Po celý den probíhala soutěž v robotice, které se společně se svými dětmi zúčastnilo i několik otců.  Za tento pěkný den patří poděkování zaměstnancům školy a více než stovce žáků, kteří společně program připravovali a realizovali.

 Miloš Harnych, ředitel

AHOJ LÉTO – závěrečná školní show

AHOJ LÉTO

DRUŽINÁČEK 2016

Ve čtvrtek 16.června 2016 jsme opět ve školní družině vyhodnotili celoroční soutěž Družináček. Všechny děti dostaly sladké odměny. Věcné odměny si vybíraly podle získaných bodů.

Absolutním vítězem z děvčat se stala Katka Habasová a z chlapců Petr Švéda. Gratulujeme.

Děti si pochutnaly na dortu, který upekla maminka Marcela Axmannová. Moc děkujeme.

ŠDdružináček1601 ŠDdružináček1602

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna