Oslavy 90 let základní školy 4.6.2016

90 let školy ve Štítech

Základní škola a mateřská škola Štíty zve na slavnostní akci k příležitosti uplynutí 90 let od zahájení výuky v současné budově základní školy ve Štítech. Setkání žáků, zaměstnanců a veřejnosti proběhne

   v sobotu 4. června 2016

                                      Program:       

9.00                     zahájení před budovou školy

9.30  -  11.30     tvůrčí dílny ve třídách prvního stupně, ukázky výtvorů žáků

12.30                   ukázka výuky předmětu Člověk a společnost ve třídě VI. A

12.50                   ukázka výuky hudební výchovy se třídou VII. A

13.20                   skupinová výuka němčiny ve třídě VII. B

13.45                   výuka jednoduché grafiky v učebně informatiky s osmou třídou

14.00                   módní přehlídka I. – vlastní výtvory žákyň 6. – 8. ročníku

14.20                   skupinová výuka zeměpisu ve třídě VI. B

14.40                   kvíz o Anglii s žáky 8. a 9. ročníku v jazykové učebně

15.30                   módní přehlídka II. – vlastní výtvory žákyň 6. – 8. ročníku

16.00                   výuka angličtiny s dramatickým ztvárněním – žáci 6. a 7. ročníku

 Po celou dobu je možné vidět ve školní dílně činnost a výrobky z hodin technického vzdělávání. Celý den též probíhá soutěž dvojic v robotice.

Součástí akce je i výstava keramiky.

Prostory školy budou volně přístupné po celý den a jsou k dispozici pro setkání bývalých zaměstnanců a žáků. Současně bude otevřena i budova mateřské školy.

 

Oslavy 90 let školy plakát

Štafetový pohár 2016

Štafetový pohár 2016

20. dubna se vybraní žáci z prvního stupně zúčastnili okresního kola atletických závodů ve štafetovém běhu v Šumperku. Běhali celkem čtyři běhy po osmi úsecích.  Nejlepší tři časy se sčítaly a první dvě školy postoupily do krajského kola. Naši běžci a běžkyně obsadili celkově výborné druhé místo a mohli se tedy radovat z mimořádného úspěchu a zároveň z postupu do krajského kola, které se konalo 19. května v Olomouci. V krajském kole jsme již toto celkové umístění nezopakovali, ale určitě jsme naší škole neudělali ostudu. Družstvo obsadilo celkově desáté místo. Zaběhnuté časy byly rychlejší než v okresním kole. Běhy byly velmi vyrovnané a o umístění rozhodovaly často jen desetiny vteřiny. Všichni závodníci si zaslouží pochvalu za své výkony a za pěknou reprezentaci školy.

Školu reprezentovali: Lukáš Minář, Jiří Valenta, Štěpán Jureček, Jakub Pávek, Matěj Knápek, Lucie Bartoňová, Pavla Pospíšilová, Kristýna Kašparová, Simona Tatarková, Karolína Knápková, Jakub Macek, Martin Havlíček, Ondra Sládeček, Patrik Čech, Oldřich Verner, Daniel Weiser, Petra Valentová, Alena Kudelková, Melánie Kreuzigerová,  Nikola  Šínová, Soňa Pavlíková, Natálie Malinová a Hana Blümelová.

Marcela Hřebíčková

 

Jídelníček 23.5. – 27.5. 2016

Jídelníček 23.5. – 27.5. 2016

Jídelníček 16.5. – 20.5. 2016

Jídelníček 16.5. – 20.5. 2016

Jíme zdravě a s chutí.

Ve středu 4.5.2016 do naší školní družiny přijela návštěva s interaktivním pořadem „Standa a Vanda“.

Přednášku na téma „Jíme zdravě a s chutí“ nám nabídlo Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Zásady zdravého stravování, zdravou výživu, hygienu stravování a zdravý životní styl připomenuli dětem zábavnou a soutěživou formou Lukáš Čermák „Standa“ a Vlaďka Vohralíková „Vanda“ z Prahy. Děti si zasoutěžily, odpovídaly na otázky, plnily různé úkoly a na závěr si společně zazpívaly v doprovodu s kytarou. Z pořadu byly děti velmi nadšeny a už teď se těší na další setkání.

ŠD316 ŠD317 ŠD318 ŠD319 ŠD320 ŠD321 ŠD322

Sběr papíru 16. – 17. 5. 2016

Základní škola a mateřská škola Štíty pořádá ve dnech 16. a 17. května 2016 sběr papíru.

Papír bude přijímán po oba dny v době od 7.00 do 14.00 u vchodu do školní dílny ( vjezd do dvora).

Jídelníček 9.5. – 13. 5. 2016

Jídelníček 9.5. – 13. 5. 2016

Den matek

Blahopřejeme maminkám.

DSCF4326 DSCF4324 DSCF4332

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna