Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání

přihláška do MŠ.doc

žádost o přijetí MŠ.doc

Oznámení zápis MŠ.pdf

Kritéria přijetí k PV.pdf

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna