Zaměstnanci

Zaměstnanci školy – školní rok 2020/2021

Pedagogičtí zaměstnanci základní školy: 

Jméno  funkce Aprobace  mailová adresa konzultační den
Mgr. Ilona Haasová ředitelka Aj, metodik prevence,              metodik ŠVP reditel@zsstity.cz úterý – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Kateřina Krňávková 1. zást.ředitele
Čj – Ov zastupce@zsstity.cz středa – 13:30 – 15:30 hod
PaedDr. Miloš Harnych 2. zást.ředitele  Ch – Př harnych@zsstity.cz pondělí – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Jana Špačková třídní I. 1.st. spackova@zsstity.cz pondělí – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Kateřina Mervartová třídní II.
1.st. mervartova@zsstity.cz středa – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Markéta Drlíková třídní III. 1.st.
drlikova@zsstity.cz středa – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Blanka Schwarzová třídní IV.A
1.st. schwarzova@zsstity.cz  čtvrtek – 13:30 – 15:30 hod
PaedDr. Dana Davidová třídní IV.B 1.st. davidova@zsstity.cz  čtvrtek – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Jitka Jílková třídní V. Čj – Nj jilkova@zsstity.cz úterý – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Pavlína Miltáková třídní VI.A Aj miltakova@zsstity.cz středa – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Pavel Klein třídní VI.B Nj – Ov klein@zsstity.cz pondělí – 13:30 – 15:30 hod
Mgr.Bronislava Haltmarová třídní VII.A
M – F haltmarova@zsstity.cz pondělí – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Monika Temňáková třídní VII.B Nj – D temnakova@zsstity.cz středa – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Marcela Hřebíčková třídní VIII.A
Tv hrebickova@zsstity.cz pondělí – 15:00 – 15:30 hod čtvrtek – 15:00 – 15:30 hod
Mgr. Šárka Kobzová třídní VIII.B M – F kobzova@zsstity.cz pondělí – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Cecilie Kissová třídní IX. Aj,metodik ICT kissova@zsstity.cz pondělí – 15:00 – 15:30 hod středa – 15:00 – 15:30 hod
Mgr. Jan Žďárský
bez třídnictví Aj – Tv zdarsky@zsstity.cz čtvrtek – 13:30 – 15:30 hod
Mgr. Hana Tempírová bez třídnictví Nj – Z  tempirova@zsstity.cz pondělí – 13:30 – 15:30 hod
Ing. Bc. Jana Ptáčková bez třídnictví  ptackova@zsstity.cz pondělí – 13:30 – 15:30 hod
Jitka Čecháčková asistent pedagoga cechackova@zsstity.cz  bez konzultačního dne
Lenka Mrázková asistent pedagoga mrazkova@zsstity.cz  bez konzultačního dne
Veronika Tomašková
asistent pedagoga tomaskova@zsstity.cz  bez konzultačního dne

Vychovatelky školní družiny:

Ivana Brabcová brabcova@zsstity.cz
Lenka Pospíšilová pospisilova@zsstity.cz
Veronika Valentová valentova@zsstity.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci základní školy: 

Alena Poláchová ekonomka ekonomka@zsstity.cz
Adolf Polách školník
Zdeňka Valentová úklid
Jaroslava Jurková úklid
Marcela Švancarová úklid

Školní jídelna:

Jarmila Smrčková vedoucí ŠJ jidelna.zsstity@seznam.cz
Jana Horvátová kuchařka
Stanislava Valentová kuchařka
Jaroslava Minářová pracovnice provozu
Renata Hamarová pracovnice provozu
Miroslava Pospíšilová pracovnice provozu

 

Zaměstnanci mateřské školy:

Bc. Zuzana Straková vedoucí učitelka ms@zsstity.cz
Markéta Všetíčková
učitelka
Jana Hermanová učitelka
Iveta Stojková
učitelka
Mgr. Aneta Ševčíková učitelka
Alena Bartášková učitelka
Iva Kubištová asistent pedagoga
Štefan Reimer
údržba
Jana Ondráčková úklid

 

 

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna