Zaměstnanci

Zaměstnanci školy – školní rok 2017/2018

Pedagogičtí zaměstnanci základní školy: 

Jméno  funkce Aprobace  mailová adresa
PaedDr. Miloš Harnych ředitel Ch – Př reditel@zsstity.cz
Mgr. Ilona Haasová zást.ředitele
Aj, metodik prevence zastupce@zsstity.cz
Mgr. Zuzana Klohnová
třídní I. Spec. ped. klohnova@zsstity.cz
Mgr. Kateřina Mervartová
třídní II.
1.st. mervartova@zsstity.cz
Mgr. Jana Špačková
třídní III. 1.st.
spackova@zsstity.cz
Mgr. Markéta Drlíková
třídní IV.A
1.st., metodik ŠVP drlikova@zsstity.cz
Mgr. Blanka Schwarzová
třídní IV.B 1.st. schwarzova@zsstity.cz
Mgr. Marcela Hřebíčková třídní V. Tv hrebickova@zsstity.cz
Mgr. Cecilie Kissová třídní VI. Aj kissova@zsstity.cz
Mgr. Kateřina Krňávková třídní VII.A
Čj-Ov krnavkova@zsstity.cz
Mgr. Jitka Klimešová třídní VII.B Čj – Nj klimesova@zsstity.cz
Mgr. Petra Kristková třídní VIII. A
Čj – D kristkova@zsstity.cz
Mgr. Hana Tempírová třídní VIII.B
Nj – Z tempirova@zsstity.cz
Mgr. Bronislava Haltmarová třídní IX. M -F, vých. poradce haltmarova@zsstity.cz
Mgr. Šárka Kobzová bez třídnictví M – F kobzova@zsstity.cz
Mgr. Jana Knápková
bez třídnictví M – I, koordinátor ICT knapkova@zsstity.cz
Mgr. Monika Temňáková bez třídnictví Nj – D
Jitka Čecháčková asistent pedagoga
Ing. Jana Ptáčková
asistent pedagoga

Vychovatelky školní družiny:

Ivana Brabcová brabcova@zsstity.cz
Lenka Pospíšilová pospisilova@zsstity.cz
Bc. Zuzana Haltmarová

Nepedagogičtí zaměstnanci základní školy: 

Alena Poláchová ekonomka ekonomka@zsstity.cz
Adolf Polách školník
Zdeňka Valentová úklid
Jaroslava Jurková úklid
Marcela Švancarová úklid

Školní jídelna:

Jarmila Smrčková vedoucí ŠJ jidelna.zsstity@seznam.cz
Jana Horvátová kuchařka
Stanislava Valentová kuchařka
Jaroslava Minářová pracovnice provozu
Renata Hamarová pracovnice provozu
Miroslava Pospíšilová pracovnice provozu

 

Zaměstnanci mateřské školy:

Bc. Zuzana Straková vedoucí učitelka ms@zsstity.cz
Mgr. Irena Horáčková učitelka
Jana Hermanová učitelka
Iveta Slaninková
učitelka
Aneta Ševčíková učitelka
Štefan Reimer
údržba
Jana Ondráčková úklid

 

 

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna