Zaměstnanci

Zaměstnanci školy – školní rok 2018/2019

Pedagogičtí zaměstnanci základní školy: 

Jméno  funkce Aprobace  mailová adresa
PaedDr. Miloš Harnych ředitel Ch – Př reditel@zsstity.cz
Mgr. Ilona Haasová zást.ředitele
Aj, metodik prevence zastupce@zsstity.cz
 Mgr. Markéta Drlíková  třídní I.  1.st., metodik ŠVP  drlikova@zsstity.cz
Mgr. Zuzana Klohnová
třídní II. Spec. ped. klohnova@zsstity.cz
Mgr. Kateřina Mervartová
třídní III.
1.st. mervartova@zsstity.cz
Mgr. Jana Špačková
třídní IV. 1.st.
spackova@zsstity.cz
Mgr. Bronislava Haltmarová
třídní V.A
M – F, vých. poradce haltmarova@zsstity.cz
Mgr. Blanka Schwarzová
třídní V.B 1.st. schwarzova@zsstity.cz
Mgr. Marcela Hřebíčková třídní VI.A Tv hrebickova@zsstity.cz
Mgr. Šárka Kobzová třídní VI.B M – F kobzova@zsstity.cz
Mgr. Cecilie Kissová třídní VII.
Aj kissova@zsstity.cz
Mgr. Kateřina Krňávková třídní VIII.A Čj-Ov krnavkova@zsstity.cz
Mgr. Jitka Jílková třídní VIII. B
Čj – Nj jilkova@zsstity.cz
Mgr. Petra Kristková třídní IX.A
Čj – D kristkova@zsstity.cz
Mgr. Hana Tempírová třídní IX.B Nj – Z tempirova@zsstity.cz
Mgr. Pavlína Miltáková
bez třídnictví Aj miltakova@zsstity.cz
Mgr. Jana Knápková
bez třídnictví M – I, koordinátor ICT knapkova@zsstity.cz
Mgr. Monika Temňáková bez třídnictví Nj – D
 temnakova@zsstity.cz
Ing. Jana Ptáčková bez třídnictví asistent pedagoga  ptackova@zsstity.cz
Jitka Čecháčková
asistent pedagoga  cechackova@zsstity.cz

Vychovatelky školní družiny:

Ivana Brabcová brabcova@zsstity.cz
Lenka Pospíšilová pospisilova@zsstity.cz
Bc. Zuzana Haltmarová

Nepedagogičtí zaměstnanci základní školy: 

Alena Poláchová ekonomka ekonomka@zsstity.cz
Adolf Polách školník
Zdeňka Valentová úklid
Jaroslava Jurková úklid
Marcela Švancarová úklid

Školní jídelna:

Jarmila Smrčková vedoucí ŠJ jidelna.zsstity@seznam.cz
Jana Horvátová kuchařka
Stanislava Valentová kuchařka
Jaroslava Minářová pracovnice provozu
Renata Hamarová pracovnice provozu
Miroslava Pospíšilová pracovnice provozu

 

Zaměstnanci mateřské školy:

Bc. Zuzana Straková vedoucí učitelka ms@zsstity.cz
Markéta Všetíčková
učitelka
Jana Hermanová učitelka
Iveta Stojková
učitelka
Aneta Ševčíková učitelka
Štefan Reimer
údržba
Jana Ondráčková úklid

 

 

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna