Základní škola Štíty

Změny rozvrhu – výjezd Anglie

ROZVRH HODIN – TÝDEN OD 9.11. DO 13.11.2015

 

6.A + 6.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON Čj Krn. M Knap. M Knap. F Kobz. Kobz. Z Temp.    
ÚT F Kobz. Čj Krn. Z Temp. Sp Krn. Z Temp.    M Knap.    
ST M Knap. Kobz. Čj Krn. F Kobz. Kobz.      
ČT Z Temp. M Knap. F Kobz. M Knap. Z Temp. Kobz.    
M Knap. Z Temp. M Knap. Př Kobz. F Kobz.      
                 
7.A + 7.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON Čj Klim. Čj Klim. Sp Krn. Nj Klim. /Temp. Sp Krn. M Hal.    
ÚT M Hal. Čj Klim. F Hal. Z Temp. Sp Krn. Harn.    
ST Aj Hřeb. M Hal. Nj Klim. /Temp. Harn. Sp Krn. Hv Kobz.    
ČT M Hal. Čj Klim. F Hal. Čj Klim. Čj Klim.      
M Hal. Čj Klim. F Hal. Čj Klim. Z Temp.      
                 
8. 1. 2. 3. 4. 5. 6.    
PON F Hal. Krn. Čj Kobz. M Knap. M Knap.      
ÚT M Knap. M Knap. Zdr Knap. Ch Har. Ch Har. F Hal.    
ST Krn. M Knap. M Knap. Nj Klim./Temp. Inf/Tv Knap./Hř. Tv – ch Hřeb. Čsp – d Hal. Čsp – d Hal.
ČT M Knap. Čj Kobz. Z Temp. F Hal. M Knap. Ch Har.    
Nj Klim./Temp. F Hal. Z Temp. Vv Temp. Aj Hřeb. Zdr Knap.    

 

9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON Z Temp. Temp. Nj Klim./Temp. M Hal. Sp Klim. Čj Klim.  
ÚT Čj Klim. M Hal. Aj Hřeb. Zdr Hřeb. Čsp – d/ Tv – ch Kob./Hř. Tv-ch Hřeb.  
ST M Hal. Nj Klim./Temp.p Aj Hřeb. M Hal. Ch Har. Čj Klim. Hv Krn..
ČT Čj Klim. M Hal. Sp Klim. Ch Har. Tv-d/Čsp – ch Hřeb./Kobz.b. Tv-d Hřeb.  
F Kobz. Aj Hřeb. Čj Klim. Inf/Sh Knap./Hřeb.b. Sp Klim. Vv Temp.p  

   

2.A 1. 2. 3. 4. 5.
PO Čj ŠD M ŠD Čj Hal. Hv Krn.  
ÚT Tv Merv. Čj ŠD Živ Kobz. Vpč Knáp.   Vpč Kmoš.
ST Čj ŠD M ŠD Čj Hal. Drv Kmoš. Vpč Merv.
ČT Tv Merv. M ŠD Čj Knap. Čj Kobz.  
PA Čj ŠD M ŠD Čj Kobz. Živ Hal.  

                                                                                    Haasová Aj – 5.tř. – všechny Aj – Klohnová Drlíková Aj – 3.tř. – Pon – 5.hod – Mervartová Út – 1.hod – ŠD Čt – 1.hod – ŠD Kissová Aj – 4.tř. – Út– 1.hod – Kmošková, Inf – 5.hod – Knápková St – 4.hod – Aj – Krňávková      Čt – 3.hod – Aj – Kmošková