Základní škola Štíty

Zápis – oznámení o přijetí/nepřijetí

OZNÁMENÍ

Ředitel Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk, Školní 98, 789 91, Štíty, rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Štíty, okres Šumperk, Školní 98, 789 91, Štíty, Pěší 1/66, níže uvedeným uchazečům:


Seznam přijatých žáků pro školní rok 2014/2015 dle registračních čísel:

012014 přijat/a                      182014 přijat/a                      362014 přijat/a

022014 přijat/a                       192014 přijat/a                      382014 přijat/a

032014 přijat/a                      202014 přijat/a

042014 přijat/a                      212014 přijat/a

052014 přijat/a                       222014 přijat/a

062014 přijat/a                       232014 přijat/a

072014 přijat/a                     242014 přijat/a

082014 přijat/a                     252014 přijat/a

092014 přijat/a                      262014 přijat/a

102014 přijat/a                       272014 přijat/a

112014 přijat/a                       282014 přijat/a

122014 přijat/a                      292014 přijat/a

132014 přijat/a                     302014 přijat/a

142014 přijat/a                     312014 přijat/a

152014 přijat/a                       322014 přijat/a

162014 přijat/a                      332014 přijat/a

172014 přijat/a                       342014 přijat/a
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.
Datum zveřejnění: 10. 2. 2014
Mgr. Pavel Dvořáček, ředitel školy