Základní škola Štíty

AKTUÁLNÍ INFO – Zápis do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a milí budoucí prvňáčci,

aktuální protiepidemická situace nám BOHUŽEL neumožní, aby se zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 konal za přítomnosti dětí a rodičů u nás ve škole. Zápis tedy bude, stejně jako v loňském roce, probíhat tzv. distanční formou (pouze zasláním potřebných formulářů v období konání zápisu). Termín zápisu bude probíhat po celý měsíc od 1.4. do 30.4. 2021. Rodiče budou mít možnost zvolit pro ně nejvhodnější způsob doručení všech potřebných formulářů k zápisu.

Všechny možnosti doručení formulářů k zápisu a další více detailní informace budou na webu školy umístěny v týdnu po 22.3.2021.

Formuláře Žádosti o přijetí a Zápisní lístek jsou již nyní k dispozici ke stažení (viz níže).  V tištěné podobě budou všechny potřebné formuláře k zápisu k dispozici u vedoucí učitelky MŠ po znovuotevření MŠ (termín prozatím není MŠMT oznámen) či ve vestibulu základní školy od pondělí 22.3.2021.

V případě, že zvažujete odklad školní docházky Vašeho dítěte, tak veškeré potřebné formuláře jsou již nyní k dispozici ke stažení (viz níže).   V tištěné podobě budou všechny potřebné formuláře k zápisu k dispozici u vedoucí učitelky MŠ po znovuotevření MŠ (termín prozatím není MŠMT oznámen) či ve vestibulu základní školy od pondělí 22.3.2021.

Vaše případné dotazy k zápisu či odkladu školní docházky můžete posílat na mail: reditel@zsstity.cz či telefonicky: 583 440 166.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Věk dítěte k zápisu pro školní rok 2021/2022:

6 let k 31. 8. 2021 dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

 


5 let k 31. 8. 2021
(předčasné přijetí)
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2021:zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022:zákonný zástupce doloží  VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení a také odborného (dětského) lékaře dítěte

FORMULÁŘE:

Žádost o přijetí do 1.ročníku   Žádost o přijetí do 1.ročníku

Zápisní-lístek-do-1.ročníku         Zápisní-lístek-do-1.ročníku

Žádost-o-odklad      Žádost-o-odklad

Žádost-opředčasné-přijetí   Žádost-opředčasné-přijetí