Základní škola Štíty

Zápis do 1. třídy

 

podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se koná dne:

29. ledna 2014 od 12:30 do 18:00 hod. (dle časového rozpisu)  v budově ZŠ Štíty, Školní 98, Štíty, 789 91

Abychom zamezili dlouhým čekacím dobám při zápise (z důvodu většího množství dětí, které se ho letos zúčastní) bude Vaše pozvánka obsahovat také informaci o konkrétním čase, ve kterém byste se měli k zápisu dostavit.

1.  K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2007 do 31.8.2008 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

2.  Děti  narozené od  1.9.2008 – 31.12.2008 budou potřebovat k zápisu také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

3. Děti narozené od   1.1.2009 – 30.6.2009 budou potřebovat k zápisu doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského pediatra.

Doklady k zápisu

1. Rodný list dítěte.

2. Občanský průkaz zákonného zástupce.

3. Pas u cizích státních příslušníků.

 

Písemnou pozvánku k zápisu s informací, včetně času, kdy se mají dostavit, obdrží zákonní zástupci poštou.

Odklad plnění povinné školní docházky……

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu a obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky.

Náhradní termín zápisu

V případě, že z vážných důvodů nebude možné se k zápisu dostavit, prosím, kontaktujete ředitele školy.

Tel: 583440166                        E-mail: zs.stity@zsstity.cz

Formuláře a další informace ke stažení na webu školy nebo u zápisu, popř.  v kanceláři školy:

Školní zralost

Zápis-další info rodiče 2013

Zápisní lístek do 1.třídy

Žádost o odklad

Žádost opředčasné přijetí

Žádost o přijetí