Základní škola Štíty

Zápis do 1.ročníku ZŠ školní rok 2016/2017

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017

podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se koná dne:

28. ledna 2016 od 13:00 do 19:00 hod. (dle časového rozpisu)  v budově ZŠ Štíty, Školní 98.

Abychom zamezili dlouhým čekacím dobám v průběhu zápisu, bude Vaše pozvánka obsahovat také informaci o konkrétním čase, ve kterém byste se měli k zápisu dostavit.

1.  K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

2.  Děti  narozené od  1.9.2010 – 31.12.2010 budou potřebovat k zápisu také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (z pedagogicko-psychologické poradny).

3. Děti narozené od   1.1.2011 – 30.6.2011 budou potřebovat k zápisu doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (z pedagogicko-psychologické poradny) a dětského pediatra.

4. Pokud se jedná o dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

Doklady k zápisu:

1. Rodný list dítěte.

2. Občanský průkaz zákonného zástupce.

3. Pas u cizích státních příslušníků.

4. Zákonní zástupci vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Písemnou pozvánku k zápisu s informací, včetně času, kdy se mají dostavit, obdrží zákonní zástupci poštou.

Odklad plnění povinné školní docházky……

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu a obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky.

Náhradní termín zápisu

V případě, že z vážných důvodů nebude možné se k zápisu dostavit, prosím, kontaktujete ředitele školy.

Tel: 583440166                        E-mail: reditel@zsstity.cz

Formuláře a další informace ke stažení na webu školy nebo u zápisu, popř.  v kanceláři školy.

Informace pro rodiče

priloha_1_Žádost-o-přijetí

priloha_2_Žádost-o-předčasné-přijetí

priloha_3_Žádost-o-odklad

priloha_4_Zápisní-lístek-do-1.třídy

priloha_5_Školní-zralost