Základní škola Štíty

VÝSLEDKY VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

VÝSLEDKY VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

volených zákonnými zástupci nezletilých žáků  Datum voleb: 23.11. 2017 od 14.00 do 16.00

Počty hlasů kandidátů:

paní Markéta Hudousková         58 hlasů

paní Eva Pecháčková                   49 hlasů

paní Šárka Žerníčková                48 hlasů

 Za členy školské rady byly zvoleny paní Markéta Hudousková a paní Eva Pecháčková.