Základní škola Štíty

Výjezd – Anglie

Londýn a jižní Anglie

(s výukou ve Worthingu u Brightonu)

Termín:   7. – 13. listopadu 2015      (sobota – pátek)                                                                                   

Program: 1. den  – odjezd od školy v dopoledních hodinách, průjezd Německem, Belgií, do francouzského Calais 2. den  – ráno cesta tunelem z Calais do Folkestone (popř. trajektem do Doveru) v Anglii. Přejezd do Londýna, pěší prohlídka města – London Eye, Parlament, Big Ben, Westminster, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstíSoho, Covent Garden, Piccadilly Circus, … den zakončíme v Přírodovědném muzeu. Ve večerních hodinách přejedeme do Worthingu.  Ubytování v rodinách, večeře, nocleh.  3. den – po snídani odjezd do školy – výuka 4,5 lekce (4,5x 45 min.). V odpoledních hodinách Portsmouth – v minulosti rušný námořní přístav, místo narození Charlese Dickense, možnost navštívit muzeum lodí (Victory admirála Nelsona nebo lodě Warrior), možnost výletu lodí na moře atd. Návrat do Worthingu, večeře, nocleh. 4. den – po snídani odjezd do školy – výuka 4,5 lekce (4,5x 45 min.). Odpoledne Brighton – procházka k Royal Pavilion – královského sídla v orientálním stylu, po molu Brighton Pier dlouhém 512m. Návrat do Worthingu, večeře, nocleh. 5. den – po snídani si uděláme celodenní výlet – Windsor Castle + Oxford (prohlídka univerzitního města – High street, Saint Aldate´s Street, Carfax Tower ze 13. st., Town Hall, Radcliff Camera). Ve večerních hodinách se vrátíme do Worthingu. Večeře, nocleh.  6.den – po snídani odjezd do Londýna. Pěší prohlídka města – katedrála sv. Pavla, Millenium Bridge, Tate Gallery, Shakespeare´s Globe, křižník Belfast, Tower, Tower Bridge. Po té přejezd lodí do Greenwiche, nultý poledník, dle času i Námořní muzeum. Ve večerních hodinách se začneme pomalu vracet zpět do Folkestone na eurotunel a přejedeme do francouzského Calais.  7. den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách Cena zahrnuje: –          dopravu lux busem s WC a klimatizací –          4x ubytování v rodinách –          4x plnou penzi  (obědy ve formě balíčků) –          9 lekcí výuky + výukové materiály –          poplatky za Eurotunel/trajekt –          průvodce –          komplexní pojištění do zahraničí včetně storna –          pojištění CK proti úpadku –          pedagogický dozor zdarma Cena nezahrnuje: – vstupy cca £70 + kapesné Anglie s výukou – návrh programu   fulmira