Základní škola Štíty

Seznamovací pobyt žáků 6. tříd v Moravském Karlově

Seznamovací pobyt žáků 6. tříd v Moravském Karlově

  Ve dnech 17. – 18. 9. 2014 proběhl v rámci preventivního projektu ZŠ a MŠ Štíty „Tvořivě a hravě zvládneme vše hravě“ seznamovací pobyt žáků 6. tříd. Cílem pobytu se zážitkovou pedagogikou je poznání sebe a nových spolužáků, vytvoření společného kolektivu vrstevníků, zapojení všech žáků do společných aktivit, vzájemné poznání učitelů a žáků, zvyšování pocitu sounáležitosti s kolektivem i vlastního sebevědomí – vše formou soutěží, her, sportovních a společenských aktivit v místnosti i venku. O tom, jak pobyt probíhal, píše účastnice pobytu – šesťačka Sára Neiserová.                                                         ( -iv-)   Moravský Karlov Štítecká škola má moc pěkný zvyk – šesťáci jezdí na poznávací dvoudenní pobyt na chatu do Moravského Karlova. Letos jsme jeli v půlce září. Sraz byl na náměstí, autobusem jsme jeli do Karlova a pak šli pěšky až k chatě. Cestou jsme se mohli občerstvit v obchodě nějakou mňamkou a také nás paní učitelka Valentová osvobodila od našich zavazadel (naložila je do auta). Díky! Před chatou nám paní učitelky třídní daly pokyny ohledně zlobení a nezlobení a mohli jsme se všichni ubytovat. Já s kamarádkami jsme si vybraly velký pětilůžkový pokoj – čím více lidí, tím větší legrace. Sraz byl v jídelně, ve které jsme si přestavěli nábytek podle našich představ. Paní učitelky měly pro nás připravenou spoustu poznávacích her. Bylo to moc fain, ale dopoledne uteklo moc rychle a následoval oběd. Po dobrém obědě jsme měli chvilku pauzu a klid na pokojích. V jednu jsme vyrazili na rozhlednu. Byla to slušná procházka a počasí nám přálo. Zpět jsme se vrátili kolem páté a po večeři následovaly další hry a aktivity, při kterých jsme se navzájem poznávali. Když se setmělo, čekala nás stezka odvahy ve dvojicích. Po deváté jsme se sešli v jídelně, paní učitelky vyhlásily výsledky a mohli jsme jít do sprch a do postelí. Povídání jsme měli povolené do půl jedenácté, pak spát. I když jsme neměli před půl osmou vylézt z postelí, kluci toto nařízení asi přeslechli, dělali bugr už od půl sedmé. Snídaně byla v osm a po ní jsme opět utvořili  komunikační kruh, poté následovalo rozdělení do skupin a my malovali obrázky a vytvářeli složky se svými jmény. Po obědě jsme se sbalili, dostali tatranku na cestu a v jednu vyrazili na zpáteční cestu obohaceni o nové zkušenosti a zážitky. Paní učitelky celou akci moc dobře připravily. Moc se mi na Karlově líbilo!                                                           Sára Neiserová, 6.A foto Moravský Karlov 1