Základní škola Štíty

Oslavy 90 let základní školy

Slavnostní den k 90. výročí se povedl. Prostory školy a připravené expozice si prohlédlo velké množství návštěvníků a často se i aktivně účastnili dopoledního a odpoledního programu. Tradičně velký ohlas měla výstava keramiky, velký zájem také vzbudila přehlídka výrobků technického vzdělávání.  Po většinu dopoledne bylo plno na tvořivých dílnách ve třídách I. stupně, mnoho diváků měly obě módní přehlídky. Své diváky měly též odpolední ukázky vyučovacích hodin různých předmětů. Po celý den probíhala soutěž v robotice, které se společně se svými dětmi zúčastnilo i několik otců.  Za tento pěkný den patří poděkování zaměstnancům školy a více než stovce žáků, kteří společně program připravovali a realizovali.

 Miloš Harnych, ředitel