Základní škola Štíty

Oslavy 90 let základní školy 4.6.2016

90 let školy ve Štítech

Základní škola a mateřská škola Štíty zve na slavnostní akci k příležitosti uplynutí 90 let od zahájení výuky v současné budově základní školy ve Štítech. Setkání žáků, zaměstnanců a veřejnosti proběhne

   v sobotu 4. června 2016

                                      Program:        9.00                     zahájení před budovou školy 9.30  –  11.30     tvůrčí dílny ve třídách prvního stupně, ukázky výtvorů žáků 12.30                   ukázka výuky předmětu Člověk a společnost ve třídě VI. A 12.50                   ukázka výuky hudební výchovy se třídou VII. A 13.20                   skupinová výuka němčiny ve třídě VII. B 13.45                   výuka jednoduché grafiky v učebně informatiky s osmou třídou 14.00                   módní přehlídka I. – vlastní výtvory žákyň 6. – 8. ročníku 14.20                   skupinová výuka zeměpisu ve třídě VI. B 14.40                   kvíz o Anglii s žáky 8. a 9. ročníku v jazykové učebně 15.30                   módní přehlídka II. – vlastní výtvory žákyň 6. – 8. ročníku 16.00                   výuka angličtiny s dramatickým ztvárněním – žáci 6. a 7. ročníku  Po celou dobu je možné vidět ve školní dílně činnost a výrobky z hodin technického vzdělávání. Celý den též probíhá soutěž dvojic v robotice. Součástí akce je i výstava keramiky. Prostory školy budou volně přístupné po celý den a jsou k dispozici pro setkání bývalých zaměstnanců a žáků. Současně bude otevřena i budova mateřské školy.  

Oslavy 90 let školy plakát