Základní škola Štíty

Olympijský víceboj

Olympijský víceboj V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Českého olympijského výboru – Česko sportuje, jehož hlavním cílem je podpora zdravého životního stylu a motivování  dětí k pravidelnému sportování. Žáci naší školy plnili během podzimních měsíců osm disciplín: hluboký předklon, skok/trojskok do dálky z místa, T – člunkový běh, hod basketbalovým míčem, čapí postoj, zkrácené sedy a lehy, sprint na 60 m a běh na 500m/1000m. Ve 2. pololetí dostane každý plně zapojený žák  sportovní vysvědčení s analýzou, která určí sport, ke kterému má dítě největší předpoklady. Více na www.ceskosportuje.cz.                                           Vyučující Tv