Základní škola Štíty

Kurz taneční a společenské výchovy

Kurz taneční a společenské výchovy

Žáci 8. ročníku letos absolvovali kurz taneční a společenské výchovy. Jednalo se o šest lekcí, kdy se kromě tance učili společenskému chování pod vedením tanečního mistra pana Hrubého. Poslední lekce se zúčastnili i rodiče a hosté, před kterými se děti mohly pochlubit svým tanečním uměním. A opravdu jim to velmi šlo. Kromě klasických tanců standardních i latinskoamerických se naučili například základy country, řeckých tanců nebo blues. Na konci lekce se do tance zapojili i hosté. Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování za to, že mají naši žáci možnost projít již na základní škole „tanečními“. Myslím, že je to pro ně velmi poučné a také zábavné. Jsem pyšná, jak šikovné děti ve třídě mám. Do tanečních lekcí se vždy krásně připravili, oblékli si společenský oděv a byli prostě nádherní. Taneční mistr je velmi zkušený učitel a dal našim žákům krásný základ do společenského života.

Mgr. Jana Knápková, tř. uč. 8. ročníku