Základní škola Štíty

Interaktivní dílna – Hus, jak ho neznáte

Interaktivní dílna – Hus, jak ho neznáte

             Hned na začátku nového školního roku jsme využili nabídky na interaktivní dílnu, která má připomenout letošní důležité výročí, totiž 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Pomocí prezentace si žáci 7. a 8. ročníku připomněli zásadní a pro některé možná i překvapivá fakta z Husova života. Prostřednictvím diskusí s přednášející paní Lídou Pohankovou se seznámili s jeho životem a  hodnotami, které mají přesah až do dnešní doby.          

                                                                                                                      Petra Kristková